ciprofloxacine

Ciprofloxacine bijwerkingen

Ciprofloxacine kan soms voor nare bijwerkingen zorgen. Lang niet iedereen krijgt hiermee te maken, maar kennis van de mogelijke bijwerkingen is nuttig, om bijwerkingen van ciprofloxacine op tijd te herkennen.

Ciprofloxacine bijwerkingen - soms

- Maag- en darmklachten: Net als veel andere antibiotica kan ciprofloxacine zorgen voor maag- en darmklachten. Tabletten innemen samen met wat voedsel kan klachten vaak voorkomen. Als dit niet het geval is wordt rust aangeraden.

Ciprofloxacine bijwerkingen - zelden

- Hoofdpijn
- Duizeligheid
- Verwardheid
- Sufheid
- Tintelingen of juist doofheid in ledematen
- Allergische reactie: Een allergische reactie uit zich in een rode huid, jeuk en in enkele gevallen benauwdheid en zwellingen in de mond en keel. Neem bij een ernstige reactie direct contact op met uw arts.

Ciprofloxacine bijwerkingen - zeer zelden

- Gewrichts- en peesontstekingen: Herkenbaar aan pijn. Zeker de achillespees is hier gevoelig voor. Kinderen onder tot 17 á 18 jaar zijn hier gevoeliger voor, omdat zij nog in de groei zijn.
- Hartritmestoornissen: Vooral als men hier al gevoelig voor is. Ook een versnelde hartslag kan een bijwerking zijn.
- Overgevoeligheid voor zonlicht: Pas op met excessief zonnen wanneer u ciprofloxacine gebruikt.
- Bloedafwijkingen: Dit kan zich uiten in het sneller ontstaan van blauwe plekken, (ernstige) vermoeidheid en het ontstaan van keelpijn. Dit is een bijwerking die extra zorg nodig heeft. Neem dan ook contact op met uw arts.
- Psychische krachten: Zoals depressieverschijnselen, paniek en angst.